Jānis Roberts Tillbergs

No ''Latvijas mākslas vēsture''

Jānis Roberts Tillbergs. Fotoportrets. Ap 1913.
Māsas portrets. 1902.
Leitiete (Aetatis 48). 1908.
Pietà (Strādnieka bēres). 1909.
Tūristi Rīgā. 1907.
Rūdolfs Blaumanis. 1906.
Pētera Sniķera portrets. 1912.

Gleznotājs un grafiķis (epizodiski tēlnieks) Jānis Roberts Tillbergs (1880.2.VII—1972.7.XI) — izteiktākais tradicionālistiskās reakcijas paudējs impresionistiskās un jūgendstila mākslas dominēšanas periodā (sk. vispārīgs perioda raksturojums), galvenais jaunā akadēmisma ieviesējs Latvijas mākslas pedagoģijā.


Biogrāfija un mākslinieciskā darbība

Mācības un iespaidi

Tillbergs dzimis 1880.g. Rīgā dzelzceļnieka ģimenē. Interese par tēlotāju mākslu radusies, mācoties Rīgas pilsētas reālskolā (1892—1898). Pēc tās pabeigšanas, strādājot peļņas darbu, Tillbergs apmeklēja Rīgas amatniecības skolas vakara kursus, kur mācījās zīmēšanu pie B.Borherta un veidošanu pie A.Folca. 1900.g. viņš aizbrauca uz Sanktpēterburgu un papildinājās L.Dmitrijeva–Kavkazska (Лев Дмитриев–Кавказский) studijā. 1901.g. tika uzņemts Mākslas akadēmijā un studēja tur līdz 1909.g. Sākotnējā studiju periodā Tillbergu, kā viņš vēlāk norādīja, vairāk nekā citi pedagogi ietekmēja J.Cionglinskis (Jan Ciąglinski). No 1904.g. Tillbergs bija D.Kardovska (Дмитрий Кардовский) meistardarbnīcas audzēknis. Kardovska ietekmi jāuzskata par izšķirošo faktoru mākslinieka veidošanās procesā. Pie Kardovska viņš apguva racionālistiski modernizēta akadēmiska attēlojuma metodi (realitātes atveidojumu, pamatojoties priekšmetu struktūrā, kas iztēlojama kā abstraktu ķermeņu konstruēšana telpā, bet saskaņā ar konkrētā apgaismojuma apstākļiem). Šo metodi Tillbergs vēlāk izmantoja savā pedagoga darbā. 1905.—1906.g., kad revolucionāro nemieru laikā studijas akadēmijā tika pārtrauktas, Tillbergs apceļoja Rietumeiropas pilsētas un ilgāk uzturējās Parīzē, kur apmeklēja Žaka Emīla Blanša (Jacques-Emile Blanche) darbnīcu, iepazinās ar muzeju ekspozīcijām. Šai laikā un vēlāk viņu interesēja laikabiedri - starptautiski populārie un virtuozie reprezentatīvā portreta meistari – Anderss Corns, Džons Sārdžents (John Sargent), Džeimss Vistlers (James Whistler), Lionello Balestriēri (Lionello Balestrieri), no vecmeistariem – britu 18. gs. beigu, 19. gs. sākuma portretisti (Džošua Reinoldss, Tomass Geinsboro, Henrijs Reberns)(Joshua Reynolds, Thomas Gainsborough, Henry Raeburn). Kā liecina Tillberga studiju laika un vēlākie darbi, viņš guva ierosinājumus vēl no citiem sava laika māksliniekiem un vecmeistariem.

Studiju posma darbi

Studiju sākuma posmā Tillbergs apguva impresionistisko gleznošanas metodi. Vasarās dzimtenē viņš darināja plenēriskas studijas (“Tirgus skats Bauskā”, 1903, atrašanās vieta nezināma). Portretiskos darbos izmantoja atsevišķa triepiena tehniku, atveidoja statiskos modeļus kā plenēra vides daļu (“Sievietes galvas studija”, 1904, Latvijas Mākslinieku savienības muzejs Rīgā). 1902.g. “Māsas portretā” (Latvijas Nacionālais mākslas muzejs, turpmāk — LNMM) impresionisms saistīts ar dekoratīvistisku krāsu laukumu attiecinājumu un jūgendstila ritmu figūras siluetā. Studiju beigu posmā jūgendstila dekoratīvisms savienojas ar izteiktu orientāciju uz vecmeistaru tradīcijām. Meistarbnīcā iegūtās spējas akcentēt apjomu plastiku, izmantojot nosacītu gaismēnu un kolorītu, sintezējās ar kontūru plūdenu stilizējošu viļņveidību un laukumu apvienojumiem. Kardovska darbnīcā gleznoto skarbi reālistisku pusmūža sievietes portretu (“Leitiete (Aetatis 48)”, 1908, atrašanās vieta nezināma) Tillbergs papildināja ar latīniskiem uzrakstiem; diplomdarbā (“Pietà (Strādnieka bēres)”, 1909, LNMM) sociālo tēmu interpretēja kā tradicionālu (neobarokālu) bībelisku kompozīciju. Studiju gados Tillbergs darināja grafiskas ilustrācijas un karikatūras latviešu un Sanktpēterburgas presē, aktīvi piedalījās žurnāla “Svari” izdošanā (1906—1907), izceļoties ar sociāli un politiski asām satīrām (“Tūristi Rīgā”, 1907) un meistarīgiem kultūras darbinieku šaržiem (“Rūdolfs Blaumanis”, 1906).

Agrais darbības periods

Pabeidzis studijas, Tillbergs turpināja darboties gan Pēterburgā, gan dzimtenē un 1911.g. pārcēlās uz pastāvīgu dzīvi Rīgā, kļūstot par Rīgas mākslas skolas pasniedzēju. Blakus tam bija darbīgs lokālās mākslas dzīves veidotājs, piedalījās Latviešu mākslas veicināšanas biedrības dibināšanā 1910.g., pirmās un nākamo latviešu mākslinieku izstāžu organizēšanā. Kā mākslinieks Tillbergs specializējās portreta žanrā un laikā līdz Pirmajam pasaules karam svārstījās starp impresionistisku reālismu (“Pētera Sniķera portrets”, 1912, LNMM; “Olgas Tillbergas–Jasinskas portrets”, 1913, atrašanās vieta nezināma), postimpresionistisku dekoratīvismu (“Māsas portrets”, 1914, LNMM) un vecmeistaru stilizācijām — gan angļu 18.gs. portreta skolas (“Meitene zilā”, 1910, atrašanās vieta nezināma), gan itāļu renesanses (“Sievietes portrets”, ne vēlāk par 1914, atrašanās vieta nezināma) tradīcijās.

Konvencionālos pasūtījuma portretos Tillbergs sāka izmantot salonisku tēlu idealizāciju un reprezentāciju, kas vēlāk tika pamatota ar “portreta kultūras” jēdzienu (modeļa interpretācija, kas izceļ gan tā raksturu, gan skaistumu, formālo līdzekļu piemērošana noteiktai modeļu tipoloģijai). Salonisma efektu mazināja Tillbergam individuāli raksturīgs kompozicionālais lakonisms (“Augustes Bergas portrets”, 1913, atrašanās vieta nezināma). Ar psiholoģiskā aspektā optimistiskajiem portretu tēliem (“Olgas Strekunovas portrets”, 1914, privātkolekcija) kontrastē melanholiski apcerīgais “Tēlnieka B.Dzeņa un kundzes dubultportrets” (1914—1915, LNMM), kas izceļas ar sarežģītu ikonogrāfisko un formālo struktūru (stāstošas kompozīcijas, psiholoģiskas noskaņas, neoklasiskas plastikas un neobarokālas gaismēnas savienojums).

Līdzās citiem tālaika Tillberga darbiem ikonogrāfiski oriģināls ir neoromantiskais klaidoņa tēls uz ekspresīvi traktētas industriālas pilsētas fona (“Zēns ar pērtiķi”, 1912, LNMM). Epizodiski mākslinieks pievērsās sadzīves ainām, kuras gan nav saglabājušās. No tālaika ainavām pieminama panorāmiski un detalizēti atveidotā Rīgas osta (“Rīga”, 1912, LNMM).

Kā grafiķis Tillbergs šajos gados visvairāk atklājās vairākos akadēmiski meistarīgos zīmējumos un dekoratīvistiski stilizētās ilustrācijās A.Brigaderes pasakai “Misiņbārdis un stiprais kalps” (1913). Tillberga agrais darbības periods noslēdzās Pirmā pasaules kara gados, kad viņa Rīgā nostabilizējusies dzīves kārtība izjuka un 1915. gadā viņš sāka kalpot armijas Sarkanajā Krustā.

Neotradicionālisma nostiprināšanās

Dienesta laikā Tillberga mākslinieciskā darbība bija ierobežota, 1917. g. viņš nokļuva Petrogradā, kur nākamajā gadā piedalījās jaunās boļševiku varas organizētajā monunentālās propagandas plāna realizācijā, veidojot patētisku idealizētu ukraiņu dzejnieka Tarasa Ševčenko pieminekli (nav saglabājies), kurā neoklasisko plastiku pielāgoja plāna noteiktajai mērogu hipertrofijai. Pēc neilgā pasniedzēja darba Vitebskā (1918 – 1919) Tillbergs 1920. g. atgriezās Rīgā un nākamā gadā sāka vadīt Figurālās glezniecības meistardarbnīcu jaundibinātāja Mākslas akadēmijā, paliekot par tās vadītāju līdz 1932. g., turpinot pasniegšanu savā privātstudijā un izveidojot veselu sekotāju grupu jauno mākslinieku vidū, ko var apzīmēt par ˝Tillberga skolu˝. Iepriekšējā periodā nostiprinājusies Tillberga neotradicionālistiskā koncepcija un prakse būtiski nemainījās un nosacīja arī viņa pedagoģiskā darba metodes. Pat vēl vairāk - 1920. gadā organizēja (kopā ar R.Zariņu) t.s. kasparsoniādi (sk, Mākslas dzīve 1920 – 1930. gados) – akciju (izstāde, priekšlasījums), kuras uzdevums bija diskreditēt jaunos modernistus no ˝Rīgas grupas˝. Tillberga galvenais žanrs, tāpat kā agrāk bija gleznots portrets, lai gan viņš darinājis arī dažas figurālas stāj- un dekoratīvas kompozīcijas ar kara notikumu, etnogrāfiskiem, reliģiskiem sižetiem un vēsturiskiem tēliem, aktus, studijveidīgas ainavas, grafiskās ilustrācijas un karikatūras, pievērsies tēlniecībai un pat naudas dizainam. Portretos akadēmiski meistarīga modeļa fiziskā rakstura atveidošana sakausēta ar reprezentatīvu to izcēlumu un formāliem efektiem atbilstoši pieņemtai modeļu tipoloģijai: parasti akcentēti gaismēnas kontrasti vīriešu portretos, vienmērīgs formu modelējums un noapaļojums jaunāku sieviešu portretos. Saglabājas nosacītais vides raksturs (aksesuāri, kas veido stāstu par modeli vai to dekorē, mākoņainas debesis un parka zaļums angļu 18. gs. portreta stilā). 1920. gados saglabājas arī tradīcija gleznot neoromantiskus bohēmisku klaidoņu tēlus žanrisku portretu formā (˝Ģitārists˝, 1925, ˝Čigāniete˝, 1926, abi LNMM). Tēlojuma un formveides līdzekļi variējas pieņemtās metodoloģijas robežās: citkārt aprakstoša detalizācija, plastisko formu nogludinājums, citkārt demonstratīvi plašs, virtuozs triepiens, pat impresionistisks kompozīcijas fragmentārisms (˝Pašportrets˝, 1927, LNMM), izmantojot gan eļļas, gan citkārt pasteļa tehniku. Kompozicionālais lakonisms nezūd, ar to sabalsojas apzināta nosliece lietot ierobežotu krāsu gammu, fiksējot gan priekšmetiski lokālos toņus, gan sasniedzot dekoratīvistiskus efektus. Modeļu sociālā piederība ir dažāda: Tillbergs atveidoja gan kultūras ļaudis, gan pilsoniskās aprindas, citkārt politiķus, gan intīmajam lokam piederīgos. Latvijas mākslas vēsturē kanoniski izcelti ir ˝Aktiera Kristapa Lindes portrets˝(1923, LNMM), ˝Dzejnieka Jāņa Raiņa portrets˝(1925, LNMM), ˝Mākslinieka mātes portrets˝(1926, LNMM). Daudzo salonisko portretu uzskatāms paraugs ir ˝Mākslinieka kundzes portrets˝(1934, LNMM).

Vēlīnais periods un Tillberga skola

Pirmajā padomju okupācijas gadā Tillbergs mēģināja pielāgoties jaunajai politiskajai situācijai (˝Josifa Staļina portrets˝, 1941, nav saglabājies), nacistu okupācijas gados turpināja 1930. gadu praksi (˝Profesora Paula Stradiņa portrets˝, 1943, privātkolekcija). Otrreizējā ilgstošā padomju okupācijas periodā Tillbergs atgriezās pie pasniedzēja darba Mākslas akadēmijā (1947 – 1957) un bez īpašiem sava stila pārveidojumiem iekļāvās vietējai mākslas pasaulei uzspiestā sociālistiskā reālisma tematiskajos un formālos rāmjos, darinot gan reprezentatīvos portretus ({:image:Tilbergs-Smilgis.jpg|˝Režisora Eduarda Smiļģa portrets˝]], 1949, LNMM), gan pievēršoties oficiāli aprobētām vēsturiskām tēmām (˝Markss un Engelss, sastādot Komunistisko manifestu˝, 1947, ˝Kaugurieši˝, 1957, abi LNMM). Privātam pasūtītājam viņš atļāvās arī uzgleznot politisko represiju ainu (˝Dodas tālā braucienā˝, 1962, LNMM). Saglabājās žanru un tehniku diapazona plašums (gleznotas arī klusās dabas un ainavas, zīmētas skices un ilustrācijas, veidoti kapa pieminekļi), tāpat kā tēlojuma objektu tipoloģijai pielāgotā formveide (˝Pašportrets˝, 1951, LNMM). Tillbergs mirst 1972. g. Viņam bija ievērojam loma racionalizēta akadēmisma ieviešanai mākslas pedagoģijā. Tā tēlojuma metodes bija sākotnēji apguvuši Rīgas mākslas skolā arī nākamie modernisti (Jēkabs Kazaks, Voldemārs Tone, Konrāds Ubāns), vēlākos posmos daudzi Latvijas gleznotāji (pazīstamākie Oto Pladers, Jēkabs Bīne, Augusts Annuss, Ērika Romane). Tai pat laikā Tillberga mācību metodes varēja izraisīt arī negatīvu reakciju un viņa skolnieku aiziešanu no darbnīcas (spilgtākais piemērs - Kārļa Neiļa protests 1929. g.).

Mantojums

Tillberga darbi glabājas Rīgā Latvijas Mākslinieku savienības muzejā, Latvijas komponistu savienībā, Rakstniecības, teātra un mūzikas muzejā, Rīgas vēstures un kuģniecības muzejā, Tukuma muzejā, Bauskas Novadpētniecības un mākslas muzejā, Kuldīgas Novadpētniecības muzejā, Latvija Vēstures arhīvā, Sanktpēterburgā Mākslas akadēmijas un Valsts Krievu mākslas muzejos, privātkolekcijās.

E.Kļaviņš

Bibliogrāfija

 1. Brancis, M. Jānis Roberts Tillbergs. Rīga, 1996.
 2. J. R. Tillbergs : albums. Teksta autors J.Baga. Rīga, 1959.
 3. Prande, A. Prof. Jānis Roberts Tillbergs. Ilustrēts Žurnāls, Nr.12, 1926, 377.—388.lpp.
 4. Zemzaris, U. No spīvas zīles. Māksla, Nr.2, 1970, 12.—13.lpp.
 5. Сидорова, В. Я. Тильберг. Москва, 1952.


Attēlu saraksts

 1. Jānis Roberts Tillbergs. Fotoportrets. Ap 1913.
 2. Māsas portrets. 1902. Audekls, saplāksnis, eļļa, 162,5 x 81 cm. LNMM. Foto: N. Brasliņš
 3. Leitiete (Aetatis 48). 1908. Atrašanās vieta nezināma.
 4. Pietà (Strādnieka bēres). 1909. Audekls, eļļa, 210 x 280 cm. LNMM
 5. Tūristi Rīgā. (Svari, Nr.7, 1907. Vāks.)
 6. Rūdolfs Blaumanis. (Svari, Nr.2, 1906, 19.lpp.)
 7. Pētera Sniķera portrets. 1912. Audekls, eļļa, 72 x 56 cm. LNMM
 8. Māsas portrets. 1914. Audekls, eļļa, 162,5 x 81 cm. LNMM
 9. Meitene zilā. 1910. Atrašanās vieta nezināma.
 10. Sievietes portrets. Ne vēlāk par 1914. Atrašanās vieta nezināma.
 11. Tēlnieka B.Dzeņa un kundzes dubultportrets. 1914—1915. Audekls, eļļa, 81 x 107,8 cm. LNMM. Foto: N. Brasliņš
 12. Zēns ar pērtiķi. 1912. Audekls, eļļa, 66,5 x 53 cm. LNMM. Foto: N. Brasliņš
 13. Ilustrācija A.Brigaderes pasakai “Misiņbārdis un stiprais kalps”. 1913.
 14. Tarasa Ševčenko piemineklis Petrogradā. 1918 - 1919. (Nav saglabājies).
 15. Pašportrets. 1927. Audekls, eļļa, 77 x 76. LNMM.
 16. Aktiera Kristapa Lindes portrets. 1923. Audekls, eļļa, 157 x 133,5. LNMM.
 17. Dzejnieka Jāņa Raiņa portrets. 1925. Audekls, eļļa, 142 x 110. LNMM.
 18. Mākslinieka mātes portrets. 1926. Audekls, eļļa, 82,5 x 68,5. LNMM.
 19. Mākslinieka kundzes portrets. 1934. Audekls, eļļa, 205 x 130. LNMM.
 20. Režisora Eduarda Smiļģa portrets. 1949. Audekls, eļļa, 110 x 90. LNMM. Foto: N. Brasliņš
 21. Kaugurieši. 1957. Audekls, eļļa, 215 x 302, LNMM.
 22. Pašportrets. 1951. Audekls, eļļa, 46 x 36. LNMM. Foto: N. Brasliņš